ประกาศ — รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ในตำแหน่ง Reservation , Shipping ,คลังสินค้า , ขนส่งสินค้า สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-032-1800 ต่อ 302 หรือ Click

Accreditation

ISO 9001:2015
Implementing a Quality Management System of the ISO 9001 at Heritage Trans International Co.,Ltd. began on March 17,2018 and was awarded for the following activities Transportation of Agricultural Products for Export.

certificate from The United Kingdom Accreditation Service (UKAS)
certificate from Thai Industrial Standards Institute (TISI)
Membership certificate

We has registered with the Thai Airfreight Forwardes
Association (TAFA) entitled as an Ordinary member
Cerfiticate of Registration

We have become The International Air Transport
Association(IATA) member since 2016.