ประกาศ — รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ในตำแหน่ง Reservation , Shipping ,คลังสินค้า , ขนส่งสินค้า สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-032-1800 ต่อ 302 หรือ Click

History

Heritage Trans International Co.,Ltd. offers the highest quality of exportation for agricultural products on the market today. Since 1996, we have provided superior service to our customers and have assisted them in achieving their goals. More than 20 years of experience and commitment to excellence have earned us the reputation as the best export business in the area.

Leadership: At Heritage Trans International Co.,Ltd, you receive the kind of quality and service you expect from a leader. Our company is always evolving as the needs or our customers change and as new opportunities are created in the market. You can rest assured that, working with Heritage Trans International Co.,Ltd,

Customer Relations: At Heritage Trans International Co.,Ltd, our highest priority is satisfied customers. You are important to us and you can expect us to go the extra mile for your business. Superior customer service is the hallmark of Heritage Trans International Co.,Ltd. We are proud to serve you and work hard to earn your business.