ประกาศ — รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ในตำแหน่ง Reservation , Shipping ,คลังสินค้า , ขนส่งสินค้า สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-032-1800 ต่อ 302 หรือ Click

นโยบาย

นโยบายด้านการตลาด

 • เน้นการตลาดในประเทศสหภาพยุโรปและญี่ปุ่น (เป็นตลาดหลัก)
 • เน้นให้ความสำคัญกับประเทศในตะวันออกกลาง และยุโรปตะวันออกเช่นเดียวกับประเทศเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เป็นตลาดรอง)
 • เน้นให้ความสำคัญกับตลาดส่งออกสินค้าที่เน่าเสียง่ายเช่นผักผลไม้และกล้วยไม้ ฯลฯ
 • เน้นส่งเสริมศักยภาพ และความเป็นไปได้ของลูกค้าประจำ และลูกค้ารายใหม่ในการส่งออกที่เพิ่มขึ้นโดยสนับสนุนให้พวกเขามีความรู้ด้านเทคโนโลยีข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ ของประเทศผู้นำเข้า
 • เน้นเป้าหมายที่จะร่วมมือกับลูกค้าและผู้ส่งออกเพื่อศึกษาและแสวงหาข้อมูลเพื่อขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศอื่น ๆ
 • เน้นที่จะให้ความร่วมมือกับลูกค้าและผู้ส่งออกเพื่อศึกษา และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย และเพื่อให้สอดคล้องกับผู้บริโภคสมัยใหม่

นโยบายด้านการขนส่ง

 • จัดเตรียมจำนวน ขนาด และความจุของยานพาหนะให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
 • ติดตั้งอุปกรณ์ระบายความร้อน และอุปกรณ์รักษาอุณหภูมิของสินค้ากับยานพาหนะทุกขนาด ตามความต้องการของลูกค้า
 • ควบคุมให้พนักงานดูแล และบำรุงรักษายานพาหนะให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

นโยบายต่างประเทศ

 • ร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคของเราโดยเฉพาะเวียดนามเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า (นักลงทุน) ในเวียดนามและจากเวียดนามไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก
 • ร่วมมือกับประเทศในสหภาพยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยอรมนีและฝรั่งเศสเพื่อที่จะใช้เป็นสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าผ่านผู้ส่งออกไปยังผู้บริโภค
 • ร่วมมือกับผู้นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยในการบริโภคให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยประเทศเหล่านั้น