ประกาศ — รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ในตำแหน่ง Reservation , Shipping ,คลังสินค้า , ขนส่งสินค้า สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-032-1800 ต่อ 302 หรือ Click

จัดฝึกอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาความรู้ในด้านธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษัท เฮอร์ริเทจ ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดฝึกอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาความรู้ในด้านธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศในหัวข้อที่เกี่ยวกับ Aircraft type & capacity, Airline Process ตั้งแต่ BFS รับชั่งของ & warehouse and facility at DXB , Cargo sale report โดยเชิญวิทยากรจากสายการบิน Emirates Airline’s (EK) เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่พนักงานในบริษัท ทั้งนี้ขอขอบคุณ คุณสมบูรณ์ คุณทศวรชาติ และคณะที่มามอบความรู้ให้