ประกาศ — รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ในตำแหน่ง Reservation , Shipping ,คลังสินค้า , ขนส่งสินค้า สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-032-1800 ต่อ 302 หรือ Click

Information


ULD & Aircraft Rules & Regulations

Name

Link

 •                                      Australia                                                                                                                        Download
 •                                      Brunei Darussalum                                                                                                      Download
 •                                      Canada                                                                                                                          Download
 •                                      European Union                                                                                                           Download
 •                                      India                                                                                                                               Download
 •                                      Indonesia                                                                                                                      Download
 •                                      Iran                                                                                                                                 Download
 •                                      Israel                                                                                                                              Download
 •                                      Japan                                                                                                                             Download
 •                                      Malaysia                                                                                                                        Download
 •                                      New Zealand                                                                                                                Download
 •                                      Papua New Guinea                                                                                                     Download
 •                                      People’s Republic of China                                                                                        Download
 •                                      Peru                                                                                                                               Download
 •                                      Republic of Fiji                                                                                                             Download
 •                                      Republic of Mauritius                                                                                                 Download
 •                                      Republic of Turkey                                                                                                      Download
 •                                      South America                                                                                                            Download
 •                                      South Korea                                                                                                                 Download
 •                                      Taiwan                                                                                                                          Download
 •                                      The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka                                                   Download
 •                                      United State of America                                                                                            Download
 •                                      Vietnam                                                                                                                        Download
 •                                      Others                                                                                                                           Download